Přijímací řízení

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Gymnázium se sportovní přípravouse zaměřením volejbal dívky (4leté) kód oboru 79‐42‐K/41

1. Základní informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022:

Odevzdání přihlášek: do 30. 11. 2020

Termín konání talentové zkoušky: 8. 2. 2021 nebo 9. 2. 2021 Termín státních písemných testů: 1. termín 12. 4. 2021
2. termín 13. 4. 2021

Zdravotní způsobilost ke vzdělávání musí být potvrzena na přihlášce poskytovatelem služeb v oboru tělovýchovného lékařství
(nestačí praktikem),tuto prohlídku můžeme zprostředkovat!

Informace přímo ze stránek Sportovního gymnázia naleznete ZDE.

 

2. Talentová zkouška:

A. test somatických předpokladůvýška hráčky, dosah hráčky jednoruč ve stoji

B. test pohybových a silových dovednostívýskok s rozběhem (smečařský rozběh), skok do dálky z místa, hod plným míčem 1 kg (z kleku),
K ‐ test (běžecký test), výdrž na hrazdě nadhmatem

C. test volejbalové technické úrovněherní činnost jednotlivce (odbíjení obouruč vrchem a spodem, vrchní podání, útočný úder)

 

3. Přihláška:

Přihlášku si do svého PC k vytiskutí můžete stáhnout ZDE.

 

4. Sportovní prohlídka:

Nedílnou součástí Vaší přihlášky musí být razítko o způsobilosti ke studiu na škole se sportovní přípravou. Termín prohlídky Vám můžeme pomoci
zprostředkovat na USM Brno (Křížkovského 22, Brno). Pro náštěvu si připravte dokumenty, které naleznete v dolní části této stránky.

 

5. Kritéria přijímacího řízení:

Kritéria pro přijetí na naše gymnázium naleznete ZDE.

Webové stránky zdarma